NFU celebrating 100 years of Nordic cooperation

NFU News 2023-03-23NFU News Today is ”Nordens dag”, a day to highlight and celebrate the cooperation between the Nordic countries. The cooperation between the Nordic countries and actors within it is strong and has a long history. The Nordic Council of Ministers is an...

NFU söker Policy Advisor

NFU News 2023-03-01NFU News NFU – Nordic Financial Unions är en nordisk påverkansorganisation med sju medlemsförbund inom finans och försäkring. Vi företräder närmare 150 000 medlemmar och bidrar till en långsiktigt hållbar finanssektor med goda förutsättningar för...