NFU söker EU Coordinator

NFU News 2023-10-04NFU News ​​NFU – Nordic Financial Unions är en nordisk påverkansorganisation med sju medlemsförbund inom finans och försäkring. Vi företräder närmare 150 000 medlemmar och bidrar till en långsiktigt hållbar finanssektor med goda förutsättningar för...